https://ural.aif.ru/society/zhizn_vzaymy_mozhno_li_prozhit_bez_sobstvennosti_i_byt_svobodnym Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 34 21/08/2019